14 mrt. 2009

Leeromgeving en mediawijsheid

Naar aanleiding van een bericht van Wilfred Rubens (Worden we gelukkig van democratisering van de technologie?) heb ik dit bericht afgemaakt. Zoals ik ook in een reactie op Wilfreds blog heb geschreven is de democratisering waarover hij schrijft een goed ding voor zover het aanleiding is om beter na te denken over de keuzes die hierin door onderwijsorganisaties gemaakt (moeten) worden. Het gaat het niet om de vrijheid op zich, maar om openheid binnen een raamwerk van afspraken (standarisering), die verder moet reiken dan de grenzen van de eigen organisatie. Willen we tot mediawijze burgers opleiden, dan liggen ook hier belangrijke keuzes.

Is de leeromgeving van deelnemers (leerlingen, studenten, ...) een verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling?

Deze vraag is snel positief beantwoordt, maar hoe dat wordt ingevuld verschilt nogal. Bepaalt de onderwijsorganisatie hoe de leeromgeving er uitziet of zou er eerder gedacht moeten worden in termen van hoe de leeromgevingen van de organisatie en de deelnemers op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen? Mag of moet een school deelnemers verplichten van een aangeboden omgeving (een combinatie van hard- en software) gebruik te maken? Welke eisen en/of voorwaarden mogen of moeten daaraan gesteld worden? Hebben deelnemers daar ook een stem in? Is er sprake van Wie is eigenaar van een portfolio?
In de organisaties die ik ken komen beslissingen hierover voor het grootste deel eenzijdig tot stand. Daarbij is de rol van onderwijsgevenden meestal ook nog eens minimaal. Ik ben blij met berichten die aangeven dat er een proces van democratisering gaande is in de ict. Het onderwijs loopt daarbij nog achter, maar zal zich dat niet lang kunnen permiteren wil ze werk maken van haar taak op te leiden tot mondige (mediavaardige) burgers.

Het besef dat Je Levenlang Leren belangrijk is om op de toekomst voorbereid te zijn, lijkt door te dringen. Maar moet ook niet geleerd worden om (je levenlang) te werken aan een persoonlijke omgeving waarin jij het beste leert, bijblijft, profesionaliseerd, ... ? Strookt dat met verplichten? Waar blijft daarbij de insteek naar competentiegericht leren?

Mediawijsheid (zie definitie) is HOT, de gevaren van internet, verslaving, ... Iedere school organiseert een lessenreeks en ouderavonden waarin hierover wordt voorgelicht. Daar is niets mis mee, het is zelfs een onmisbare stap in het bewust worden van wat er speelt, maar daar mag het niet bij blijven mediawijsheid is geen vak of leergebied, het gaat om een houding en over vaardigheden die in alle facetten van het leven nodig zijn. Verandering van een houding is niet van voorlichting te verwachten, maar eerder van opvoeden en vooral voorleven. Op dit punt is nog veel werk te doen en daarbij is prioriteit geboden. Wij, volwassenen, onderwijsorganisaties, ... kunnen niet achterblijven en moeten ook zelf actief mediawijs worden en vooral in die zin handelen.

7 mrt. 2009

LET OP, herhaald bericht


eXe : opletten met eigen stijlen is de titel van een bericht dat Willy Vermaelen hier plaatste. De inhoud plaats ik nog maar eens hieronder, immers voorkomen is beter dan genezen. Op deze blog waar styles te downloaden zijn mag dit bericht zeker niet ontbreken.


Willy schrijft:
Een aantal gebruikers ontwikkelen eigen stijlen in eXe.
Dit kan door de stylesheets (*.css) aan te passen in de stijlmappen.
Zie : truuks en tips - een eigen stijl en kant en klaar ook op deze blog (Johannes)
Zo een nieuwe stijlmap plaats je bij een standaard Windows installatie van eXe in de map: C:\Program Files\exe\style

LET OP bij installeren van eXe updates !
Bewaar een backup van een zelfgemaakte stijl OOK ALTIJD op een andere locatie!
De reden : wanneer je een nieuwe eXe versie installeert dan zal de Windows installer altijd eerst de volledige hoofdmap van eXe (C:\Program Files\exe) LEEGMAKEN!

... en wanneer je jouw eigen stijl op dat ogenblik NERGENS anders bewaard hebt, dan ben je jouw aangepaste stijl (en enkele uurtjes werk) definitief kwijt !

Dank Willy, een terechte opmerking.

Aanvulling: Als er nog uitvoer bestaat van de stijl is het natuurlijk wel mogelijk de stijl te reconstrueren door de .css- en andere bestanden daaruit te redden (Johannes)

1 mrt. 2009

eXe met MindMeisterDat in eXe ook een mindmap van www.mindmeister.com ingeplakt kan worden zal niemand verbazen, maar met welk doel zou je dat doen? Mijn dochter bedacht een leuke en originele toepassing. Haar opdracht was het cultureel erfgoed in de wijde omgeving van een school (de leerlingen komen uit een straal van 40 km) in Almelo (U weet wel de stad van Herman Finkers, Het stoplicht ....) in beeld te brengen. De leerlingen moeten voor CKV daaruit een keuze maken en een opdracht uitvoeren. De uitkomst is een even simpele als aantrekkelijk ogende kleine website (natuurlijk gemaakt met eXe, en daardoor ook als SCORM-module in een elo te plaatsen). Door toepassing van de mogelijkheid om aan takken van een mindmap een URL te plakken en die hier en daar van een afbeelding te voorzien, is een saaie opsomming van links in rijen voorkomen en kan eenvoudig door de culturele mogelijkheden van een zestal plaatsen genavigeerd worden. Misschien niet spectaculair, maar toch weer een andere mogelijkheid die ieder van ons ter beschikking staat.